Drie ingrediënten voor impact

Helemaal uit jouw eigen vertrouwde omgeving zijn, afstand nemen, het hoofd leeg en het lichaam in beweging in een meerdaagse tocht in de ruige natuur van Noorwegen. Deze outdoor experience is het eerste ingrediënt voor Trail Changers. Het is voor ons de basis van deze onvergetelijke ervaring en het biedt de ultieme gelegenheid om te leren en ontwikkelen en hierbij écht stil te kunnen staan.

Om echt duurzaam te kunnen leren en ontwikkelen is inzicht nodig. Inzicht in jezelf, in jouw doelen en in jouw gedrag. Inzicht in alle drijfveren, motivaties, weerstanden en andere factoren die dat gedrag bepalen. Om dit te kunnen begrijpen nemen we jou ook inhoudelijk mee in de werking van menselijk gedrag. Dit doen we vanuit theoretische inzichten uit de psychologie van gedragsverandering, het tweede ingrediënt van Trail Changers.

Het stellen van concrete doelen is essentieel is voor het effectief veranderen van gedrag. We werken daarom bij Trail Changers met persoonlijke doelen. We bekijken welke belemmeringen of weerstanden er zijn om jouw doel te bereiken en welke kwaliteiten en eigenschappen jou juist helpt hierin. Dit doen we door coaching en individuele begeleiding waarbij methodieken inzetten vanuit o.a. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), het derde ingrediënt van Trail changers.

Vanuit deze drie invalshoeken werken we met een eigen model dat het fundament is voor ons programma en verweven is in de tochten die we maken.

Wat maakt Trail Changers uniek?

Bij Trail Changers creëeren we de ideale omstandigheid om te leren en ontwikkelen. We nemen je mee in de inzichten die nodig zijn voor gedragsverandering en het behalen van doelen en we begeleiden je daar persoonlijk in vanuit coaching en oefening. Het hiken in de afgelegen natuur stelt je in de gelegenheid je open te stellen voor gevoel, ervaring en inzicht. Kennis vanuit theorie en praktijk geeft je handvatten voor analyse, reflectie en inzicht. Coaching stelt je in staat om dat vervolgens te vertalen naar jouw eigen situatie, gedrag en doelen. Het één is voor ons randvoorwaardelijk voor het ander. Tenminste, als je voor de ultieme ervaring en uitkomst wilt gaan.

Het programma van Trail Changers is niet zomaar opgezet vanuit een idee van wat goed zou moeten zijn. Het is opgezet vanuit kennis en ervaring, vanuit theorie en praktijk, vanuit best-practices en vanuit effectieve methodieken. Vanuit onze achtergrond en werk in toegepaste psychologie, gedragswetenschappen, sociologie en NLP. Los en naast elkaar, soms verweven in oefeningen en soms afzonderlijk in clinics of gesprekken. Altijd begeleid onder de veilige en avontuurlijke vleugels van onze ervaren outdoor gids.

Wij geloven in deze combinatie. Niet alleen vanuit kennis en ervaring, maar ook met hart en ziel.